Copyright by Konsultant s.c.   |   Designed by vo-net.pl
Proponujemy kompleksową obsługę firm z wszystkich branż przy użyciu technik komputerowych tzn.:
o firmie
usługi
kontakt
- pełną obsługę podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych dla każdej branży,
- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
- prowadzenie uproszczonej ewidencji ryczałtowej,
- prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
- prowadzenie dokumentacji ZUS,
- sporządzanie rozliczeń rocznych (dla klientów obsługiwanych przez biuro-GRATIS),
- sporządzanie wszelkich deklaracji dla organów administracji państwowej,
- sporządzanie analiz, opinii ekonomiczno-finansowych,
- sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
- przegląd dokumentacji księgowej oraz poprawności ewidencji księgowej pod kątem zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
- usługi w zakresie informatyzacji księgowości (wdrażanie pełnej ewidencji księgowej,  
opracowywanie zakładowych planów kont),
- pomoc w zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej oraz likwidacji ,
- przygotowywanie wniosków kredytowych,
- sporządzanie biznes planów,
- zwrot podatku z pracy za granicą,
- świadczenia rodzinne,
- zwrot podatku VAT dla firm,

Podstawą do rozpoczęcia współpracy jest zawarcie umowy cywilno-prawnej.

Od początku istnienia jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej -kontraktowej .

Odpłatność za usługi wykonywane przez nasze biuro jest indywidualnie ustalane  z Klientem przed
podpisaniem umowy o świadczenie usług podatkowo-księgowych.

Ceny usług uzależnione są od formy prowadzonej księgowości, ilości zatrudnionych pracowników i
ilości dostarczanych przez Klienta dokumentów.

Za wykonane usługi wystawiamy faktury VAT, będące kosztami uzyskania przychodu
naszych Klientów.
Zapraszamy do wspołpracy